Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Canyon Wren [engelsk]    Ravinesmett [norsk]   Catherpes mexicanus [latin]   Hørt Colorado Nat Mon - CO 14.6. og 1 ind Ellis - ID 21.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no