Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Capital base [engelsk]    Ansvarlig kapital [norsk]   Ansvarlig kapital omfatter kjernekapital og tilleggskapital. Dette består av ansvarlige lån etter fradrag av bokført verdi av aksjer i de heleideforsikringsselskapene. Forsikringsselskapene har egne kapitalkrav.
Ordliste for finansielle rapporter © Nordea