Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Car [engelsk]    Bil [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Ordbok / leksikon: 156 omtrentlig(e)
Cart [engelsk]    Kjerre [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
carte [fransk]    meny [norsk]   menu [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
carpe [fransk]    karpe [norsk]   carp [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
caron [norsk]    háček/caron [engelsk]   ˇ [tegn]   (aksenttegn, háček)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
caret [engelsk]    sirkumfleks (tegnet ^), skrivemerke, innsettingspunkt [norsk]   Se også accent
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
carne [italiensk]    kjøtt [norsk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Carrot [engelsk]    Gulrot [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Career [engelsk]    Karriere [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
roncar [spansk]    å snakke høyt om seg selv til andre. Andre ord som brukes eller relaterte ord: Roncadera (ronca’era), roncando, roncador(a).
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
carote [italiensk]    gullrøtter [norsk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Caravan [engelsk]    Campingvogn [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Caramel [engelsk]    Karamell [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Carneus [latin]    kjøttfull, kjøttfarget [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Caridea [latin]    Reker  [norsk]   Shrimps [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
carotte [fransk]    gulrot [norsk]   carrot [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
carport [norsk]    åpen garasje, bilbås [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
care of [engelsk]    c/o [forkortelse/akronym]   (boende hos)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
caraffa [italiensk]    karaffel [norsk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
cardigan [engelsk]    jakke [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
caravela [synonym]    kravel [norsk]   carvel [engelsk]   Kravell byggede skip 2 ,3 eller 4 master. Fokkemasten har råseil og de aktre latinerseil. (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Carpalis [latin]    som hører til hånden [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
carrelet [fransk]    rødspette [norsk]   plaice [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
Carcinom [norsk]    Kreft som har oppstått i huden eller hudlag over hud og slimhinner. Det er mange typer carcinomer: 1) Adenocarcinom: Kreft som utgår fra kjertelvev fra bryst, bronkier, tarmer og bukspyttkjertel; 2) Basalcellecarcinom: Kreft som starter i et av de ytre hudlagene; 3) Bronkogent carcinom: Kreft som begynner i bronkiene, dvs. luftrørene i lungene ;4) Cervicalt carcinom: Kreft som begynner i livmorhalsen; 5) Kolorektalt carcinom: Kreft som starter i tykk- eller endetarmen; 6) Endometrie carcinom: Kreft som starter inne i livmoren; 7) Plateepitelcarcinom: Kreft som utgår fra epitelialt vev fra slimhinne eller hudl
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Caroticus [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Carpus, - [latin]    håndrot, fotrot [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Carapidae [latin]    Snyltefiskfamilien [norsk]   Familie (bl.a. snyltefisk)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
cardphone [norsk]    korttelefon [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Cardstock [engelsk]    kartong [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
cartilago [med. el. latin]    brusk [norsk]   Brusk.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
cargo ship [engelsk]    lasteskip [norsk]   (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Carangidae [latin]    Taggmakrellfamilien [norsk]   Familie (bl.a. pilotfisk, taggmakrell/hestemakrell, gaffelmakrell)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Carpe diem [latin]    Seize the day [engelsk]   (opportunity) (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
carjacking [norsk]    bilkapring [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
cardholder [engelsk]    kortinnehaver [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
caret unit [engelsk]    innsettingsenhet, innsettingsenhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Madagascar [engelsk]    Madagaskar [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Company car [engelsk]    Firmabil [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Cardia, -ae [gresk]    hjerte [norsk]   (også magemunn)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Carina, -ae [latin]    kjøl [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Careproctus [latin]    Nordlig ringbuk / Liten ringbuk [norsk]   marin (beinfisker, ulkefisker, rognkjeks- og ringbukfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
carbon copy [engelsk]    kopi [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
CARBON BLACK [engelsk]    Karbon (carbon black) [norsk]    Carbon Black [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
carvel-built [engelsk]    kravellbygd [norsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Caro, carnis [latin]    kjøtt [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Carrion Crow [engelsk]    Svartkråke [norsk]   Corvus corone [latin]   Str Songpan-Xiahe
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
carbonaceous [engelsk]    karbonholdig [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
carragheenan [engelsk]    karragenan [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Carcharinidae [latin]    Gråhaifamilien [norsk]   Familie (bl.a. blåhai, gråhai, hvitflekket glatthai)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
carrying cost [engelsk]    indirekte kost [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
carbonic acid [engelsk]    karbonsyre [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
carpetbacking [engelsk]    teppebunning [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Cardiomyopati [norsk]    En sykdom som gjør at hjertet får for dårlig pumpeevne
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
cardiomyopati [med. el. latin]    kardiomyopati [norsk]   Sykdom som affiserer hjertemuskulaturen. Kan være primær, dvs. at den oppstår alene, men den kan også være sekundær, f.eks. som følge av virus-eller bakterieinfeksjon, stoffskifteforstyrrelse eller alkoholmisbruk. Sykdommen manifesterer seg som hjertesvikt av varierende grad. Ved hypertrofisk c. er det en fortykkelse av hjertemuskelveggen i venstre hjertekammer. Kongestiv (dilatert) c. viser seg ved at kontraksjonsevnen til venstre hjertekammer er nedsatt. Den tredje typen kalles restriktiv cardiomyopati, og ved denne tilstanden blir hjertekammerveggen stiv og uelastisk.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
CARBON DIOXIDE [engelsk]    Karbondioksid [norsk]   molekylformel: CO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Carotis, -idis [latin]    halspulsåre [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Carpe Cerevisi [latin]    Seize the beer! [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
cartridge font [engelsk]    kassettskrift [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
CARBON MONOXIDE [engelsk]    Karbonmonooksid [norsk]   molekylformel: CO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Carduelis pinus [latin]    Stripesisik [norsk]   Pine Siskin [engelsk]   Relativt vanlig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
carcase/carcass [engelsk]    kadaver, åtsel; skjelett, ramme, råbygg [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
cardinal number [engelsk]    grunntall, kardinaltall [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
carriage return [engelsk]    linjeskift (tegn), retur (tast), vognretur (CR-tegnet) [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
carriage return [engelsk]    returtegn [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
carotisarterien [norsk]    arteria carotis [med. el. latin]   Hovedpulsåren på halsen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
CARBON DISULFIDE [engelsk]    Karbondisulfid [norsk]   molekylformel: CS2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Cartilago, -inis [latin]    brusk [norsk]   (gr. syn.: chondros)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Carduelis sinica [latin]    Orientfink [norsk]   Oriental (Grey-capped) Greenfinch [engelsk]   Songpan, Laoye Shan, Mengda
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carpodacus eos E [latin]    Eosrosenfink [norsk]   Streseman's (Pink-rumped) Rosefinch [engelsk]   5 ind Xiwu, 10+ Kanda Shan Gorge
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carpodacus thura [latin]    Krattrosenfink [norsk]   White-browed Rosefinch [engelsk]   Lijang, Xiahe, Mengda, str Kanda Shan Gorge-Maoshuan, Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carduelis sinica [latin]    Orientfink [norsk]   Oriental Greenfinch [engelsk]   Henholdsvis 1, 5 og 2 Beidaihe 1., 2. og 21.5. 1 Happy Island 13. og 17.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carduelis spinus [latin]    Grønnsisik [norsk]   Eurasian Siskin [engelsk]   1 Happy Island 7.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Caracara plancus [latin]    Gribbkarakara [norsk]   Southern Caracara [engelsk]   1 str Cuzco-Ollantaytambo 1.9., 1 str Explorer’s Inn-TRC 9.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carduelis atrata [latin]    Svartsisik [norsk]   Black Siskin [engelsk]   1 Marcopomacocha 31.8., 2 Upper Tastayoc area, Abra Malaga 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Caracara plancus [latin]    Gribbkarakara [norsk]   Southern Caracara [engelsk]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carduelis atrata [latin]    Svartsisik [norsk]   Black Siskin [engelsk]   2 Humahuaca Rd 15.11., 1 Humahuaca Rd Gorge 16.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
cardiotochografi [med. el. latin]    kardiotokografi [norsk]   Cardiotochografi (CTG) er en kontinuerlig måling av fosterets hjerteslag og pulsendring og riene i livmorhalsen til moren under fødselen. Målingene gjøres ved hjelp av to elektroder: Den ene festes på fosterets hode og den andre på morens lår. Resultatene vises grafisk på en skjerm.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
cargo compartment [engelsk]    lasterom [norsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Carassiu auratuss [latin]    Gullfisk [norsk]   sjelden, ferskvann (beinfisker, karpe- og mallefisker?, karpefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Caro putridas es! [latin]    You're dead meat [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Carduelis chloris [latin]    Grønnfink [norsk]   European Greenfinch [engelsk]   2 Cherry Lake 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carduelis tristis [latin]    Gulstillits [norsk]   American Goldfinch [engelsk]   CO, NM, OR, WA
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carduelis ambigua [latin]    Yunnanfink [norsk]   Black-headed greenfinch [engelsk]   Dali, Tengchong, Xiaguan, Lijang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Caracara cheriway [latin]    Nordkarakara [norsk]   Crested Caracara [engelsk]   2 str Golfito-San Mateo 23/2, 10 San Mateo/Carara 24/2, 5 Carara + str San Mateo-La Cruz 25/2, 1 str La Cruz-Liberia 26/2, 3 str Liberia-Monteverde 27/2, 3 str San Mateo-Carara 11/3, 1 Carara 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carrie-Anne Moss  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Carduelis psaltria [latin]    Småstillits [norsk]   Lesser Goldfinch [engelsk]   Grønnrygget fargevariant sett i NM og OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carduelis psaltria [latin]    Småstillits [norsk]   Lesser Goldfinch [engelsk]   10 Las Cruces 21/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carduelis olivacea [latin]    Olivensisik [norsk]   Olivaceous Siskin [engelsk]   5-10 Manu Road 13.-16.9., 20+ Amazonia Lodge 17.-19.9., 5 Manu Road 24.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
CARBONIC DIFLUORIDE [engelsk]    Karbonyldifluorid [norsk]    Fluorfosgen, Karbondifluoridoksid [synonym]   molekylformel: CF2O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBONIC DICHLORIDE [engelsk]    Karbonyldiklorid [norsk]    Fosgen, Karbondikloridoksid [synonym]   molekylformel: CCl2O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Careproctus micropus [latin]    Kortfinneringbuk  [norsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Carassius carassius [latin]    Karuss [norsk]   ferskvann (beinfisker, karpe- og mallefisker?, karpefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Carduelis carduelis [latin]    Stillits [norsk]   European Goldfinch [engelsk]   5-6 Peterborough 1.12., spredt Melbourneområdet 2.12., 4-5 Philip Island 4.12., 2-3 Wilsons Prom 6.12. og 1 Shallow Inlet 7.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carpodacus purpureus [latin]    Purpurfink [norsk]   Purple Finch [engelsk]   5+ Yaquina Head - OR 25.6. og 1 par Deception Pass - WA 27.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carpodacus cassinii [latin]    Rødkronerosenfink [norsk]   Cassin's Finch [engelsk]   NM, CO, UT, WY, MT, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carpodacus mexicanus [latin]    Husrosenfink [norsk]   House Finch [engelsk]   CO, NM, UT, MT, OR, WA
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carpodacus vinaceus [latin]    Vinrosenfink [norsk]   Vinaceous Rosefinch [engelsk]   2 Golden Summit - Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carpodacus synoicus [latin]    Ørkenrosenfink [norsk]   Pale (Sinai) Rosefinch [engelsk]   20+ Xining Beishan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carpodacus rubicilla [latin]    Fjellrosenfink [norsk]   Great (Caucasian Great) Rosefinch [engelsk]   1 par Xiwu
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carpodectes nitidus [latin]    Krittkotinga [norsk]   Snowy Cotinga [engelsk]   1 F La Selva 2/3, 1 M ss 6/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carduelis spinoides [latin]    Himalayafink [norsk]   Yellow-breasted Greenfinch [engelsk]   Fire ind. ved hotel Sherwani, Naini Tal, 1.3., ett ind. ved Eureka Forbes, Sat Tal 2.3. og ett ind. ved Mongoli Valley 3.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carpodacus rodochrus [latin]    Himalayarosenfink [norsk]   Pink-browed Rosefinch [engelsk]   En virkelig godbit var denne rosenfinken (hun-farget) øverst i Mongoli Valley 3.3. Arten forekommer i området vinterstid, men de er ofte svært vanskelige å finne.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cardinal Woodpecker [engelsk]    Kardinalspett [norsk]   Dendropicos fuscescens [latin]   Common and widespread; seen daily in the Rift Valley with up to 3 birds recorded in 1 day (20/11, Lake Naivasha and Lake Nakuru), but also noted at Saiwa Swamp NP 24/11 and in Kakamega Forest 26/11. On the extention week only two sightings: 1 in Tsavo West NP 1/12 and 5 at Ndala Ranch, Voi 6/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
carrot purée [engelsk]    gulrotpuré [norsk]   purée Crécy [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
Carpodacus erythrinus [latin]    Rosenfink [norsk]   Common Rosefinch [engelsk]   Ruili, Emei Shan, Songpan, Laoye Shan, str Madoi-Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carpodacus erythrinus [latin]    Rosenfink [norsk]   Common Rosefinch [engelsk]   Fåtallig men omtrent daglig Happy Island. Største antall 30 den 19.5. 5 Beidaihe 20.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carduelis magellanica [latin]    Hettesisik [norsk]   Hooded Siskin [engelsk]   1 Santa Eulalia Valley 30.8., 5+ Machu Picchu 1.-2.9., 10+ Huacarpay Lake 11.9., 5 Manu Road 25.9., 3 Abra Malaga 27.9., 10+ Lachay 28.9., 5 Cañete Valley 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carduelis magellanica [latin]    Hettesisik [norsk]   Hooded Siskin [engelsk]   Relativt vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cartesian coordinates [engelsk]    kartesiske koordinater [norsk]
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Careproctus reinhardti [latin]    Nordlig ringbuk  [norsk]   Sea tadpole [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Carduelis flavirostris [latin]    Bergirisk [norsk]   Twite [engelsk]   Str Zoigê-Xiahe, Xining Beishan, Koko Nor, Caka, str Xining-Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carpodacus pulcherrimus [latin]    Ametystfink [norsk]   Beautiful Rosefinch [engelsk]   Emei Shan, Laoye Shan, str Kanda Shan Pass-Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carpodacus trifasciatus [latin]    Blodrosenfink [norsk]   Three-banded Rosefinch [engelsk]   1 par Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
carbonades (flamandes) [fransk]    gryterett [norsk]   casserole [engelsk]   (belgisk/flamsk rett eller uttrykk) gryterett med store kjøttstykker (kokt i øl)
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
carpal tunnel syndrome [engelsk]    karpaltunnelsyndrom [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Republic of Madagascar [engelsk]    Republikken Madagaskar [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cardiovascular disease [engelsk]    hjerte- og karsykdom [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Carl August Fleischer  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Carpodacus rubicilloides [latin]    Skrentrosenfink [norsk]   Eastern Great Rosefinch [engelsk]   1 M Xiwu, 1 M str Yushu-Nangqiang, 1 M str Yushu-Madoi
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carpodacus roborowskii E [latin]    Gulnebbrosenfink [norsk]   Roborovski's (Tibetan) Rosefinch [engelsk]   2 ind Er La Pass, 12 ind Bayankala Pass (både hanner med gult og mørkt nebb)
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
carbon centered radicals [engelsk]    karbonsenterradikaler [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
cardinal, cardinal number [engelsk]    kardinaltall(et) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Care of Magical Creatures [engelsk]    Stell av magiske vesener [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
CARBAMIC ACID, ETHYL ESTER [engelsk]    Etylkarbamat [norsk]    Uretan [synonym]   molekylformel: C3H7NO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBON OXIDE SULFIDE (COS) [engelsk]    Karbonylsulfid [norsk]    Karbonoksidsulfid,Karbonoksosulfid [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBONIC ACID DISODIUM SALT [engelsk]    Natriumkarbonat [norsk]   molekylformel: CNa2O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Carthage must be destroyed [engelsk]    Delenda est carthago [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Caryothruastes poliogaster [latin]    Gråbuktykknebb [norsk]   Black-faced Grosbeak [engelsk]   10 La Selva 1/3, 1 La Selva 2/3, 1 ss 6/3, 3 Lagarto 8/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
CARBONIC ACID, DIETHYL ESTER [engelsk]    Dietylkarbonat [norsk]   molekylformel: C5H10O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBAMIC CHLORIDE, DIMETHYL- [engelsk]    Dimetylkarbamoylklorid [norsk]   molekylformel: C3H6ClNO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBONIC ACID, DIMETHYL ESTER [engelsk]    Dimetylkarbonat [norsk]   molekylformel: C3H6O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBONIC ACID, DIPOTASSIUM SALT [engelsk]    Kaliumkarbonat [norsk]   molekylformel: CK2O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBONOCHLORIDIC ACID, BUTYL ESTER [engelsk]    Butylklorformat [norsk]    Klormaursyrebutylester [synonym]   molekylformel: C5H9ClO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBONOCHLORIDIC ACID, ETHYL ESTER [engelsk]    Etylklorformat [norsk]   molekylformel: C3H5ClO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBONOCHLORIDIC ACID, METHYL ESTER [engelsk]    Metylklorformat [norsk]   molekylformel: C2H3ClO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBONOCHLORIDIC ACID, PROPYL ESTER  [engelsk]    Propylklorformat [norsk]    n-Propylklorformat [synonym]   molekylformel: C4H7ClO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBONOCHLORIDIC ACID, PHENYLMETHYL ESTER [engelsk]    Benzylklorformat [norsk]   molekylformel: C8H7ClO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBAMIC ACID, METHYLNITROSO-, ETHYL ESTER [engelsk]    N-Metyl-N-nitrosouretan [norsk]   molekylformel: C4H8N2O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Carpe diem, quam minimum credula postero [latin]    Seize the day, trust as little as possible in tomorrow [engelsk]   (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
CARBAMODITHIOIC ACID, METHYL-, MONOSODIUM SALT [engelsk]    Natriummetylditiokarbamat [norsk]    Metam-Na [synonym]   molekylformel: C2H3NNa2S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBONOCHLORIDIC ACID, OXYDI-2,1-ETHANEDIYL ESTER [engelsk]    3-Oxapentyldiklorformat [norsk]   molekylformel: C6H8Cl2O5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBAMOTHIOIC ACID, DIPROPYL-, S-ETHYL ESTER [engelsk]    S-Etyl-N,N-dipropyltiokarbamat [norsk]    EPTC [synonym]   molekylformel: C9H19NOS
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBAMOTHIOIC ACID, BUTYLETHYL-, S-PROPYL ESTER  [engelsk]    (S-Propyl)butyletyltiokarbamat [norsk]    Pebulat [synonym]   molekylformel: C10H21NOS
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
care, nursing and rehabilitation department [engelsk]    PRO-avdeling [norsk]   (avdeling for pleie, rehabilitering og omsorg)
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
CARBAMIC ACID, (3-CHLOROPHENYL)-, 4-CHLORO-2-BUTYNYL ESTER [engelsk]    4-Klor-2-butynyl-3-klorfenylkarbamat [norsk]    Barban [synonym]   molekylformel: C11H9Cl2NO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBAMODITHIOIC ACID, DIETHYL-, 2-CHLORO-2-PROPENYL ESTER [engelsk]    2-Klor-2-propenyldietylditiokarbamat [norsk]    Sulfallat [synonym]   molekylformel: C8H14ClNS2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBAMIC ACID, (3-CHLOROPHENYL)-, 1-METHYLETHYL ESTER [engelsk]    (1-Metyl)etyl-3-klorfenylkarbamat [norsk]    Klorprofam [synonym]   molekylformel: C10H12ClNO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBAMODITHIOIC ACID, 1,2-ETHANEDIYLBIS-, DISODIUM SALT [engelsk]    Nabam [norsk]    Dinatriummetylenbisditiokarbamat [synonym]   molekylformel: C4H6N2Na2S4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBONODITHIOIC ACID, O-(1-METHYLETHYL) ESTER, SODIUM SALT [engelsk]    Natriumproksan [norsk]   molekylformel: C4H8NaOS2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBAMIC ACID, DIMETHYL-, 5,5-DIMETHYL-3-OXO-1-CYCLOHEXEN-1-YL ESTER  [engelsk]    5,5-Dimetyl-3-okso-1-sykloheksen-1-yl-dimetylkarbamat [norsk]    Dimetam, 2,2-Dimetyldihydroresorcinoldimetyl karbamat [synonym]   molekylformel: C11H17NO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBONIC ACID, 1-METHYLETHYL 2-(1-METHYLPROPYL)-4,6-DINITROPHENYL ESTER [engelsk]    1-Metyletyl-2-(1-metylpropyl)-4,6-dinitrofenylkarbamat [norsk]    Dinobuton [synonym]   molekylformel: C14H18N2O7
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBAMIC ACID, DIMETHYL-, 3-METHYL-1-(1-METHYLETHYL)-1H-PYRAZOL-5-YL ESTER [engelsk]    [3-Metyl-1-(1-metyletyl)-1H-pyrazol-5-yl]dimetylkarbamat [norsk]    Isolan [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBAMOTHIOIC ACID, BIS(1-METHYLETHYL)-, S-(2,3-DICHLORO-2-PROPENYL) ESTER  [engelsk]    S-(2,3-Diklor-2-propenyl)bis[(1-metyletyl)tiokarbamat] [norsk]    Di-allat [synonym]   molekylformel: C10H17Cl2NOS
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBAMIC ACID, [1-[(BUTYLAMINO)- CARBONYL]-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]-, METHYL ESTER [engelsk]    Benomyl [norsk]   molekylformel: C14H18N4O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBAMIC ACID, DIMETHYL-, 1-[(DIMETHYLAMINO)CARBONYL]-5-METHYL-1H-PYRAZOL-3-YL ESTER  [engelsk]    1-(Dimetylamino)karbonyl-5-metyl-1H-pyrazol-3-yl-dimetylkarbamat [norsk]    Dimetilan [synonym]   molekylformel: C10H16N4O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBAMIC ACID, DIMETHYL-, 2-(DIMETHYLAMINO)-5,6-DIMETHYL-4-PYRIMIDINYL ESTER [engelsk]    2-Dimetylamino-5,6-dimetyl-4-pyrimidinyldimetylkarbamat [norsk]    Pirimikarb [synonym]   molekylformel: C11H18N4O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBAMOTHIOIC ACID, BIS(1-METHYLETHYL)-, S-(2,3,3- TRICHLORO-2-PROPENYL) ESTER [engelsk]    S-(2,3,3-Triklor-2-propenyl)bis(1-metyletyl)tiokarbamat [norsk]    Tri-allat [synonym]   molekylformel: C10H16Cl3NOS
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap