Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Carduelis psaltria [latin]    Småstillits [norsk]   Lesser Goldfinch [engelsk]   Grønnrygget fargevariant sett i NM og OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carduelis psaltria [latin]    Småstillits [norsk]   Lesser Goldfinch [engelsk]   10 Las Cruces 21/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no