Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Carduelis spinoides [latin]    Himalayafink [norsk]   Yellow-breasted Greenfinch [engelsk]   Fire ind. ved hotel Sherwani, Naini Tal, 1.3., ett ind. ved Eureka Forbes, Sat Tal 2.3. og ett ind. ved Mongoli Valley 3.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no