Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Care of Magical Creatures [engelsk]    Stell av magiske vesener [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg