Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Careproctus [latin]    Nordlig ringbuk / Liten ringbuk [norsk]   marin (beinfisker, ulkefisker, rognkjeks- og ringbukfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Careproctus micropus [latin]    Kortfinneringbuk  [norsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Careproctus reinhardti [latin]    Nordlig ringbuk  [norsk]   Sea tadpole [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet