Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Careproctus micropus [latin]    Kortfinneringbuk  [norsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet