Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 8 omtrentlig(e)
caron [norsk]    háček/caron [engelsk]   ˇ [tegn]   (aksenttegn, háček)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
carote [italiensk]    gullrøtter [norsk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
carotte [fransk]    gulrot [norsk]   carrot [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
Caroticus [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Caro, carnis [latin]    kjøtt [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Carotis, -idis [latin]    halspulsåre [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
carotisarterien [norsk]    arteria carotis [med. el. latin]   Hovedpulsåren på halsen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Caro putridas es! [latin]    You're dead meat [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom