Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Carpodacus purpureus [latin]    Purpurfink [norsk]   Purple Finch [engelsk]   5+ Yaquina Head - OR 25.6. og 1 par Deception Pass - WA 27.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no