Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Carpodacus rodochrus [latin]    Himalayarosenfink [norsk]   Pink-browed Rosefinch [engelsk]   En virkelig godbit var denne rosenfinken (hun-farget) øverst i Mongoli Valley 3.3. Arten forekommer i området vinterstid, men de er ofte svært vanskelige å finne.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no