Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Caryothruastes poliogaster [latin]    Gråbuktykknebb [norsk]   Black-faced Grosbeak [engelsk]   10 La Selva 1/3, 1 La Selva 2/3, 1 ss 6/3, 3 Lagarto 8/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no