Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Cat [engelsk]    Katt [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
CAT [forkortelse/akronym]    computed axial tomography [norsk]   se CT
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 81 omtrentlig(e)
Catch [engelsk]    Fangst [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
catch [engelsk]    fangst, grep [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
cater [engelsk]    levere mat til, beverte; dekke [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Catsi [samisk]    Vann [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
gihcat [samisk]    rasle [norsk]   (v) (-z-) 'rasle' (mus)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
catwalk [norsk]    motemolo [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
catalog [engelsk]    katalog [norsk]   (men ellers bare "mappe")
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
catalog [engelsk]    katalog [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
catalog [engelsk]    katalog [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Gahccat [samisk]    Falle [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
stuhcat [samisk]    plaske [norsk]   (v) (-ž-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
catering [norsk]    matlevering; selskapsmat; keitering [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
category [engelsk]    kategori [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
category [engelsk]    kategori [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Category [engelsk]    Kategori [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cataract [norsk]    grå stær
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
cataclysm [engelsk]    voldsom omveltning [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
cataclysm [engelsk]    kataklysme, katastrofe [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
cataracta [med. el. latin]    katarakt [norsk]   Fordunkling av linsen i øyet. Medfører at synet går ned. Kan opereres.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
cat – ca [ISO-koder]    katalansk [norsk]   Catalan [engelsk]   romansk språk i Catalonia i Spania
Liste over navn på språk © Språkrådet
Cat Sharks [engelsk]    Rødhaifamilien  [norsk]   Scyliorhinidae [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Magnificat [latin]    It magnifies [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
catalepsia [med. el. latin]    katalepsi [norsk]   Umiddelbar og ukontrollert avslapping av musklene (tap av muskeltonus). Pasienten synker sammen av sinnsbevegelser.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
caterpillar [engelsk]    sommerfugllarve, kålorm [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
catalog set [engelsk]    katalogsett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
categorizer [engelsk]    kategoriserer [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cataclastic [engelsk]    kataklastisk [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Cattle Egret [engelsk]    Kuhegre [norsk]   Bubulcus ibis [latin]   20+ Redland Bay 19.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cattle Egret [engelsk]    Kuhegre [norsk]   Bubulcus ibis [latin]   Mai Po, Ruili, Tengchong
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cattle Egret [engelsk]    Kuhegre [norsk]   Bubulcus ibis [latin]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cattle Egret [engelsk]    Kuhegre [norsk]   Bubulcus ibis [latin]   En og ti i Keoladeo hhv. 19. og 21.2. og 60 på vei ut mot Bund Baretha 22.2. Arten var ekstremt vanlig i jordbruksområdene i lavlandet og svært mange ble sett fra bussen på transportstrekningene. Beste dagen var 25.2. underveis mot Ramnagar; denne dagen ble 1000 ind. foreslått på loggen.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cattle Egret [engelsk]    Kuhegre [norsk]   Bubulcus ibis [latin]   50+ Eco Amazonia 3.9., 3 str Eco Amazonia-Pto. Maldonado 6.9., 1 str TRC-Explorer’s Inn 9.9., 1 str Amazonia Lodge-Pantiacolla 19.9., 20 Pantanos de Villa 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cattle Egret [engelsk]    Kuhegre [norsk]   Bubulcus ibis [latin]   Common and widespread: seen in good numbers at suitable habitat on a total of 11 days throughout the trip (not recorded in forested areas in western Kenya or at the coast). We did not estimate any number for the species on several days.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cattle Egret [engelsk]    Kuhegre [norsk]   Bubulcus ibis [latin]   Spredte observasjoner.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cattle Egret [engelsk]    Kuhegre [norsk]   Bubulcus ibis [latin]   Spredte observasjoner.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
catalog data [engelsk]    katalogdata [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Cattle Tyrant [engelsk]    Kvegtyrann [norsk]   Machetornis rixosus [latin]   2 JVG 19.11., 2 Chancani Rd 23.11., 3 Chancani 24.11., 1 Ibera 29.11., 10+ ss 30.11., 2-3 Araucaria Prov. Park 1.12., 1 Uruguai Prov. Park 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cathartes aura [latin]    Kalkunkondor [norsk]   Turkey Vulture [engelsk]   Relativt vanlig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cathartes aura [latin]    Kalkunkondor [norsk]   Turkey Vulture [engelsk]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cathartes aura [latin]    Kalkunkondor [norsk]   Turkey Vulture [engelsk]   Sjeldnere enn foregående, men sett jevnlig i lavlandet.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cathartes aura [latin]    Kalkunkondor [norsk]   Turkey Vulture [engelsk]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
catalog schema [engelsk]    katalogskjema [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Catamenia analis [latin]    Båndhalespurv [norsk]   Band-tailed Seedeater [engelsk]   1 Huacarpay Lake 11.9., 5 str Cuzco-Manu Road 12.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Catamenia analis [latin]    Båndhalespurv [norsk]   Band-tailed Seedeater [engelsk]   2 Humahuaca Rd 16. og 17.11., 5 El Infiernillo 21.11., 5 Pampa del Achala 23.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
catalog property [engelsk]    katalogegenskaper [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Catharus guttatus [latin]    Eremittskogtrost [norsk]   Hermit Thrush [engelsk]   Relativt vanlig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Catharus fuscater [latin]    Sotskogtrost [norsk]   Slaty-backed Nightingale-Thrush [engelsk]   8 Monteverde 28/2, 1 Tapantí 3/3, 1 ss 5/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Catharus frantzii [latin]    Brunkroneskogtrost [norsk]   Ruddy-capped Nigthingale-Thrush [engelsk]   2 San Gerardo de Dota 20/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
catalytic surface [engelsk]    katalytisk flate, lokasjon, region, sone, sektor, domene [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
cataracta senilis [norsk]    grå stær som oppstår etter man har fylt 45 år
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
Catharus ustulatus [latin]    Brunkinnskogtrost [norsk]   Swainson's Thrush [engelsk]   UT, MT, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Catharus mexicanus [latin]    Svartkroneskogtrost [norsk]   Black-headed Nightingale-Thrush [engelsk]   1 Monteverde 10/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Catamenia inornata [latin]    Bergspurv [norsk]   Plain-coloured Seedeater [engelsk]   5+ str Cuzco-Manu Road 12.9., 5 Abra Malaga 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Catharus ustulatus [latin]    Brunkinnskogtrost [norsk]   Swainson's Thrush [engelsk]   1 Calilegua 15.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Catamenia inornata [latin]    Bergspurv [norsk]   Plain-coloured Seedeater [engelsk]   2 Quebrada de Escoipe 18.11., 5 El Infiernillo 21.11., 2 + reir Vallecitos 26.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
catalog expression [engelsk]    kataloguttrykk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
category hierarchy [engelsk]    kategorihierarki [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
catastrophe theory [engelsk]    katastrofeteori(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Asinus asinum fricat [latin]    The ass rubs the ass [engelsk]   (Conceited people flatter each other about qualities they do not possess)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Catherpes mexicanus [latin]    Ravinesmett [norsk]   Canyon Wren [engelsk]   Hørt Colorado Nat Mon - CO 14.6. og 1 ind Ellis - ID 21.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Catamenia homochroa [latin]    Paramospurv [norsk]   Paramo Seedeater [engelsk]   2 Abra Malaga 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
cataracta complicata [norsk]    grå stær som skyldes sykelige forandringer i øyet
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
cataracta congenitae [norsk]    grå stær som er medfødt
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
cataracta secundaria [norsk]    etterstær
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
cataracta traumatica [norsk]    grå stær som skyldes skader
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
Cathartes melambrotus [latin]    Skogkondor [norsk]   Greater Yellow-headed Vulture [engelsk]   Vanligste kondor øst for Andesfjellene.  Manglet på vestsiden.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cathartes burrovianus [latin]    Myrkondor [norsk]   Lesser Yellow-headed Vulture [engelsk]   3 Ibera 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
category relationship [engelsk]    kategorirelasjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Catherine Zeta-Jones  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
categories of land use  [engelsk]    reguleringsformål [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Abyssus abyssum invocat [latin]    Hell calls hell; one mistep leads to another [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Qui dormit, non peccat [latin]    One who sleeps doesn't sin [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Catharus gracilirostris [latin]    Svartnebbskogtrost [norsk]   Black-billed Nightingale-Thrush [engelsk]   3 San Gerardo de Dota 18/2, 8 ss 19/2, flere ss 20/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
catch the President's eye [engelsk]    be presidenten om ordet [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Catharus aurantiirostris [latin]    Oransjenebbskogtrost [norsk]   Orange-billed Nightingale-Thrush [engelsk]   1 Monteverde 28/2, 1 Finca Ecologica 28/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Catamblyrhynchus diadema [latin]    Plysjpanne [norsk]   Plush-capped Finch / Plushcap [engelsk]   2 Pillahuata 13.9., 1 Abra Malaga 26.9., 2 ss 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Catoptrophorus semipalmatus [latin]    Willetsnipe [norsk]   Willet [engelsk]   UT, MT, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Catoptrophorus semipalmatus [latin]    Willetsnipe [norsk]   Willet [engelsk]   5 Golfito 23/2, 4 Tárcoles 24/2, 1 Santa Rosa 26/2, 1 Presa de Cachi 4/3, 2 Tárcoles 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Omnes vulnerant, ultima necat [latin]    All (hours) wound, the last kills [engelsk]   (inscription on solar clocks)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Vulnerant omnes, ultima necat [latin]    Every (hour) wounds, the last kills [engelsk]   (sundial inscription)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Catapultam habeo. Nisi pecuniam omnem mihi dabis, ad caput tuum saxum immane mittam [latin]    I have a catapult. Give me all your money, or I will fling an enormous rock at your head [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom