Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Catalan [engelsk]    katalansk [norsk]   cat – ca [ISO-koder]   romansk språk i Catalonia i Spania
Liste over navn på språk © Språkrådet