Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
Cathartes aura [latin]    Kalkunkondor [norsk]   Turkey Vulture [engelsk]   Relativt vanlig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cathartes aura [latin]    Kalkunkondor [norsk]   Turkey Vulture [engelsk]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cathartes aura [latin]    Kalkunkondor [norsk]   Turkey Vulture [engelsk]   Sjeldnere enn foregående, men sett jevnlig i lavlandet.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cathartes aura [latin]    Kalkunkondor [norsk]   Turkey Vulture [engelsk]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no