Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Catharus gracilirostris [latin]    Svartnebbskogtrost [norsk]   Black-billed Nightingale-Thrush [engelsk]   3 San Gerardo de Dota 18/2, 8 ss 19/2, flere ss 20/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no