Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Catharus ustulatus [latin]    Brunkinnskogtrost [norsk]   Swainson's Thrush [engelsk]   UT, MT, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Catharus ustulatus [latin]    Brunkinnskogtrost [norsk]   Swainson's Thrush [engelsk]   1 Calilegua 15.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no