Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Celledeling [norsk]    Prosessen der en celle deler seg i 2 nye celler
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Celledeling [norsk]    Celler kan deles via mitose (vanlig celledeling) eller meiose (reduksjonsdeling).
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge