Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Centrolophus niger [latin]    Svartfisk [norsk]   sjelden, marin (beinfisker, piggfinnefisk, svartfiskfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag