Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Cercomacra manu [latin]    Manumaurfugl [norsk]   Manu Antbird [engelsk]   1 par + 1M Amazonia Lodge 17.9., H Pantiacolla 19.9., 2 ss 21.9., H ss 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no