Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Cercomela fusca [latin]    Brunskvett [norsk]   Brown Rock Chat [engelsk]   25 ind. ved Bund Baretha 22.2. og 20 dagen etter (sett ved demningen og rundt palasset). Dessuten to underveis mellom Moradabad og Delhi 3.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no