Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Cercotrichas galactotes [latin]    Hekkskvett [norsk]   Rufous Bush Chat [engelsk]   One bird was seen at the parking lot at the Mzima Springs, Tsavo West NP 2/12. The species is regularily seen in the Tsavo national parks.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no