Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Cerebral parese [norsk]    Lammelser, stiv muskulatur, noen ganger vinglete bevegelser, talevansker eller andre stasjonære eller litt skiftende nevrologiske plager særlig med motorikken. Noen ganger er skaden oppstått under vanskelig eller for tidlig fødsel, men som oftest oppstår denne type skader under svangerskapet.
Medisinsk (pasientfokusert) ordliste © Pasientskadenemda
Cerebral Parese [norsk]    Hjerneskade som oppstår før eller under fødselen på grunn av oksygenmangel. Pasienten kan få utslag som lammelser, stiv eller altfor slapp muskulatur eller andre nevrologiske plager. Problemer med koordinering av muskelbevegelser gjør at pasienten kan få vanskeligheter med samspillet mellom detrusor og sfinkter
Kateter-ordliste © Astra Tech AS