Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Ceryle alcyon [latin]    Belteisfugl [norsk]   Belted Kingfisher [engelsk]   WY, MT, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ceryle alcyon [latin]    Belteisfugl [norsk]   Belted Kingfisher [engelsk]   1 Golfito 22/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no