Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Cetyldimetylbenzylammoniumklorid [norsk]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap