Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Chaco Suiriri [engelsk]    Suirirityrann [norsk]   Suiriri suiriri [latin]   1 Calilegua 15.11., 2 JVG 19.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no