Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Chaetura vauxi [latin]    Brunseiler [norsk]   Vaux’s Swift [engelsk]   Flere Las Cruces 21/2, 20+ San Luis Valley 9/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no