Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Charadrius marginatus [latin]    Strandlo [norsk]   White-fronted Plover [engelsk]   Only two sightings, both on the same day (3/12) on the extention week: 3 birds at the Sabaki River, Malindi and 1 at Malindi Beach.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no