Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Chauliodontidae [latin]    Viper fisker [norsk]   Viperfishes [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Chauliodontidae [latin]    Huggormfiskfamilien [norsk]   Familie (bl.a. huggormfisk)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag