Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Check-Raise [norsk]    Check-Raise [engelsk]   Når en spiller først melder pass og siden høyner i en innsatsrunde.
Pokerordliste © Nettpoker.nu