Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Checkered Woodpecker [engelsk]    Alvespett [norsk]   Picoides mixtus [latin]   3 JVG 19.11., 1 str Villa Dolores-San Luis 25.11., 1 Pardices 28.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no