Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Chestnut Weaver [engelsk]    Kastanjevever [norsk]   Ploceus rubiginosus [latin]   4 birds at Lake Baringo 22/11 and the following morning huge flocks of weavers were seen flying along the shore of the lake. At least some of these were Chestnut Weavers and 150 birds were suggested at the evening log-call. Small flocks also seen at Lake Bogoria the same day. The last observations concerned singles in Saiwa Swamp NP 24/11 and at the Mzima springs, Tsavo West NP 2/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no