Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Chestnut-bellied Seed-Finch [engelsk]    Småfrøspurv [norsk]   Oryzoborus angolensis [latin]   1 Iguazú 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Chestnut-bellied Seed-Finch / Lesser Seed-Finch [engelsk]    Småfrøspurv [norsk]   Oryzoborus angolensis [latin]   1 TRC 7.9., 1 Manu Road 15.9., 1 Shintuya 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no