Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Chinese Hill Warbler [engelsk]    Snarsanger [norsk]   Rhopophilus pekinensis E [latin]   15 Shanhaiguan 3.5. Endemisk for Kina.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no