Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Chlamydoselachidae [latin]    Kragehaifamilien [norsk]   Familie (bl.a. kragehai)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag