Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Chlidonias hybrida [latin]    Hvitkinnsvatterne [norsk]   Whiskered Tern [engelsk]   10 og 1 Cairns 17. og 18.11., sett spredt 25.11., relativt vanlig Deniliquin 26. og 27.11., 20+ Hopetoun 28.11. og 100+ Cherry Lake 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Chlidonias hybrida [latin]    Hvitkinnsvartterne [norsk]   Whiskered Tern [engelsk]   Enkelte flokker på trekk Happy Island.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no