Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Chlidonias hybridus [latin]    Hvitkinnsvartterne [norsk]   Whiskered Tern [engelsk]   Ingen observasjoner før Bund Baretha 22.2., men her var arten relativt vanlig. Vi anslo flokken til omtrent 250 ind. Også vanlig ved Yamuna, Agra 24.2., ingen estimat ble gjort. Dessuten 2 ind. fra bussen mot Delhi 3.3. og 50 ved Yamuna-elven, Delhi 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Chlidonias hybridus [latin]    Hvitkinnsvartterne [norsk]   Whiskered Tern [engelsk]   Three observations: 1 at the Limuru Pond 18/11, 20 at Fisherman`s Camp, Lake Naivasha and 15 at the Crater Lake 19/11 and also 20 at Fisherman`s Camp 20/11. We were astonished to see that the bird at the Limuru Pond still was in summer plumage.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Chlidonias hybridus [latin]    Hvitkinnsvartterne [norsk]   Whiskered Tern [engelsk]   6 ind ved Kota Belud 11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no