Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Chloroceryle aenea [latin]    Bronseisfugl [norsk]   American Pygmy Kingfisher [engelsk]   1 Carara 24/2, 1 ss 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Chloroceryle aenea [latin]    Bronseisfugl [norsk]   American Pygmy Kingfisher [engelsk]   1 Eco Amazonia 4.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no