Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Chlorophonia callophrys [latin]    Gulbrynbladtanagar [norsk]   Golden-browed Chlorophonia [engelsk]   3 Tapantí 4/3, 2 ss 5/3, 1 Monteverde 10/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no