Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Chotoy Spinetail [engelsk]    Stråstjert [norsk]   Schoeniophylax phryganophila [latin]   1 Otamendi 28.11., 5 Ibera 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no