Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Chrysococcyx klaas [latin]    Grønngjøk [norsk]   Klaas's Cuckoo [engelsk]   The most common and widespread cuckoo; we saw or heard several throughout the trip, but nowhere in great numbers. Apart from 5 birds in Saiwa Swamp NP 24/11 only 1-3 birds noted in one single day.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no