Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Ciconia maguari  [latin]    Maguaristork [norsk]   Maguari Stork [engelsk]   1 Otamendi 28.11., 1 Ibera 29.11., 5+ ss 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no