Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Ciconia stormi [latin]    Svartkronestork [norsk]   Storm's Stork [engelsk]   2 ind flygende høyt over lagunen i Sukau 13. og 1 ind flygende lavt over like vest for Sukau landsby 15.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no