Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Cinclodes atacamensis [latin]    Hvitvingebergkall [norsk]   White-winged Cinclodes [engelsk]   25+ Santa Eulalia Valley og Marcopomacocha 31.8.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Cinclodes atacamensis  [latin]    Hvitvingebergkall [norsk]   White-winged Cinclodes [engelsk]   2 El Infiernillo 21.11., 2 + 1 juv i oppstigningen på østsiden av Sierra Grande før Pampa del Achala 23.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no