Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Cinclus pallasii [latin]    Brunfossekall [norsk]   Brown Dipper [engelsk]   1 ind Dali, 1 ind Xiaguan, 2 ind Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cinclus pallasii [latin]    Brunfossekall [norsk]   Brown Dipper [engelsk]   Turens eneste obs. var ett ind. ved Kosi-elven ca. 10 km nord for Ramnagar 28.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no