Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
CinemaScope [norsk]    Filmformat utviklet av Fox, med høyde/breddeforhold på 1:1,20 (tidligere1:1,17). Ved projeksjon brukes en 2:1 anamorfot slik at bredden dobles og gir forholdet 1:2,39 (tidligere 1:2,35.)
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO