Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Cinemiracle [norsk]    Filmsystem med 3 kinomaskiner som viser hver sitt bilde på hver sin del av lerretet. De to ytterste projiseres via speil (eks "Windjammer" ).
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO