Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Cinerama [norsk]    35mm filmsystem der bildet ble dannet av bilder fra 3 kinomaskiner. Senere erstattet av én 70mm film.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO