Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Circus melanoleucos [latin]    Praktkjerrhauk [norsk]   Pied Harrier [engelsk]   Sett fåtallig de fleste dagene på Happy Island.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no