Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Cisticola chubbi [latin]    Umbragressanger [norsk]   Chubb's Cisticola [engelsk]   10-15 birds were seen in Saiwa Swamp NP 24/11 and 5 in Kakamega Forest 26/11. The species is locally common in western Kenya.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no